Ronneby Kommun
Gå till nya Ronneby.se
Du är här: Invånare/Gymnasieskolan Knut Hahn/Nyheter/Startsidans nyheter/Stipendium

Stipendium

Vi är stolta över att våra lärare Fredrik Bernelf och Beate Tutschku har fått 100 000 kr i stipendium för innovativt lärande från Lärarstiftelsen för att arbeta med metakognition. 

Projektet går ut på att göra eleverna medvetna om sitt eget lärande och att se om detta också leder till bättre skolresultat. Metakognition handlar om att se på när eleven har förstått, vad de har förstått och vad de behöver göra för att förstå bättre. I grundskolan arbetar man en hel del med metakognition men det är inte lika mycket använt på gymnasiet.

Fredrik Bernelf som är programsamordnare på ekonomiprogrammet kommer att arbeta med projektet i juridikundervisningen och Beate Tutschku kommer att arbeta i företagsekonomi. Båda dessa ämnen har inslag av både teori och praktik och skiljer sig därför lite från många av övriga ämnen på gymnasieskolan. Projektet startar nu och kommer att utvärderas och rapporteras i mars 2019.


Publicerad den 10 januari 2018

Till nyhetslistan