Ronneby Kommun
Gå till nya Ronneby.se
Du är här: Invånare/Besökare/Om Ronneby/Ronnebys historia

Ronnebys historia

Dansktiden

Ronneby är den äldsta staden i Blekinge och den har tillhört Danmark längre än den varit svensk, vilket den blev först år 1658.

Under medeltiden var staden den enda av betydelse i Blekinge tack vare sitt läge vid den segelbara Ronnebyån och de vägar som mötte ån. Blekinges främsta byggnadsverk, Heliga Kors kyrka, byggdes under denna period.

Ronneby blodbad

År 1564 intog svenskarna och Erik XIV Ronneby. Hela staden, utom kyrkan, brändes ner och minst två tusen människor höggs ihjäl i det som historikerna idag kallar "Ronneby blodbad". Händelsen anses vara den mest grymma människoslakten i Norden.

Inne i Heliga Kors kyrka finns en gammal kyrkdörr bevarad från tiden för Ronneby blodbad. Kyrkdörren bär huggmärken gjorda av den svenska kungens män när de försökte ta sig in i kyrkan, dit många av stadens invånare sökt skydd.

Handelsstaden Ronneby

Efterhand återuppbyggdes Ronneby och blev åter en av Östdanmarks ledande handelsstäder. Heliga Kors kyrka vittnar om stadens rikedomar under denna period.

Efter att staden blivit svensk togs dock Ronnebys stadsprivilegier bort. I stället kom den att lyda under den nyanlagda örlogsstaden Karlskrona. Ronnebys ställning som handelscentrum försvagades men var ändock forfarande betydande som handelsstad, till exempel låg Ronnebys utrikeshandel på andra plats bland Skånelands städer närmast efter Malmö.

Under 1700-talet kom handel och hantverk tillbaka och efterhand började de första industrierna spira. Kockums Emaljerverk, Kockums Jernverk, Djupafors pappersbruk med flera gjorde Ronneby till en viktig industristad. Hälsobrunnen, Ronneby Brunn, blev Sveriges största och mest besökta kurort.

1882 återfick Ronneby sina stadsrättigheter. Idag präglas Ronneby bland annat av ett starkt och levande kulturliv där stadens tidvis dramatiska historia har tagits tillvara.