Ronneby Kommun
Gå till nya Ronneby.se
Du är här: Invånare/Besökare/Om Ronneby

Om Ronneby

Ronneby är en stad i hjärtat av landskapet Blekinge och ligger mitt emellan städerna Karlshamn och Karlskrona.

Storleksmässigt är Ronneby kommun knappt 83 000 hektar stort och befolkningstätheten ligger på cirka 35 invånare per kvadratkilometer. Antalet invånare i kommunen är cirka 29 000 och i tätorten bor cirka 13 000 invånare. Vill du veta mer om Ronneby, se någon av länkarna till vänster.

Ronneby - den moderna kurorten

Denna slogan och logga har tagits fram för att knyta an till den utveckling som skedde i staden för 300 år sedan då den första hälsosamma källan upptäcktes och Ronneby blomstrade, till dagens satsningar på besöksnäring, landsbygds- och centrumutveckling samt företagsetablering.

Vi vill sträva efter välbefinnande och hållbar utveckling för människa och samhälle.