Du är här: Invånare/Kommun & politik/Möten, handlingar och protokoll/Protokoll och mötestider

Protokoll och mötestider

Länkarna nedan leder till sidor där du kan ladda ner olika nämndernas och styrelsernas protokoll i pdf-format. Där visas också mötestiderna för resp. nämnd/styrelse under året.

På grund av Personuppgiftslagen (PUL) och Sekretesslagen (SekL) är vissa protokoll ofullständiga. Personuppgifter kan vara ersatta med kryss och vissa paragrafer helt saknas. Kontakta kommunkansliet om du behöver ett fullständigt, justerat protokollsutdrag.

Du kan registrera dig som prenumerant och automatiskt få besked när nya protkoll publicerats. Detta gör du genom att välja "prenumera" längst ner på sidorna.

För att läsa pdf-filerna behöver du gratisprogrammet Acrobat Reader, som du kan hämta via länken i högerkolumnen.

Bolagen

AB Ronnebyhus

AB Ronneby Industrifastigheter

Ronneby Miljö &Teknik

Nämnder och styrelser

Fritid- och kulturnämnden

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens personalutskott

Miljö- och byggnadsnämnden

Revisionen

Socialnämnden

Socialnämndens arbetsutskott

Tekniska nämnden (t o m 2010)

Utbildningsnämnden

Valberedningen

Valnämnden

Äldrenämnden

Rådgivande organ

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala rådet för funktionshinder